მისამართი:
კოსტავას ქუჩა # 75
თბილისი
0175
საქართველო
ტელეფონის ნომერი:
+(995 32) 236 51 72
Send an Email
(optional)

logo tempus

ტემპუსის პროექტი
"რეგიონალური ინტერდისციპლინარული სწავლება ენერგეტიკასა და გარემო დაცვის სამართალში"

logo gtu ge