• ბუიროს მისია

  ევროპასა და მსოფლიოში ენერგო სექტორი იცვლება სწრაფადბოლო წლების განმავლობაში...

  Read More
 • დებულება

  ენერგეტიკისა და გარემოს დაცვის საკითხებს დიდი მნიშვნელობა ენიჭება საქართველოსა და ევროკავშირს შორის თანამშრომლობაში...

  Read More
 • საქმიანობა

  ევროპულ უნივერსიტეტებთან სამეცნიერო, საგანმანათლებლო, ტექნიკური და ეკონომიკური სახის ინფორმაციისა და მონაცემების ურთიერთგაცვლა...

  Read More
 • 1
 • 2
 • 3

logo tempus

ტემპუსის პროექტი
"რეგიონალური ინტერდისციპლინარული სწავლება ენერგეტიკასა და გარემო დაცვის სამართალში"

logo gtu ge